BELEDİYELER İÇİN İLAN VE REKLAM MATERYALLERİNİN KENT ESTETİĞİNİ GELİŞTİRECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ VE TABELALARDA TÜRKÇE’NİN GÜZEL KULLANIMI YARIŞMASI

 1. YARIŞMA KONUSU

İlan ve reklam materyallerinin kent estetiğini geliştirecek ve görsel kirliliğe neden olmayacak şekilde düzenlenmesi ve tabelalarda Türkçenin güzel kullanımıdır.

 1. Yarışmanın Hedefi

Yarışmayla şehriniz bir mahalle, cadde, sokak veya tümünde estetik olmayan tasarımlarla düzensiz olarak asılmış çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tabelaların yerine Türkçenin güzel kullanıldığı, kent estetiğine uygun tabelaların kullanılması hedeflenmektedir.

 1. Beklenen Sonuçlar
 1. Şehirde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan düzensiz olarak tasarlanmış ve asılmış tabelaların kent estetiğine uygun hale getirilmesi,
 2. Tabelalarda Türkçenin güzel kullanımıdır.
 • ÖDÜL

Türkiye Belediyeler Birliği’ne başvuru yapan belediyeler iki kere de değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir.

Birinci aşama fikir aşaması olup bu aşamada yarışma takvimi bölümünde belirtilen tarihe kadar alınacak başvurular jüri tarafından değerlendirilip sıralanır. Başarılı bulunan başvuruların sıralamaya göre ilk on belediye ödüllendirilecektir. Seçilen 10 projenin her birine                 500.000 TL’dir.

İkinci aşamada yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ayrıca ödüllendirilecektir. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecektir. İkinci aşama 2021 yılı Kasım ayında sonuçlandırılacak olup ödül tutarı;

Birinci belediyeye      1.000.000 TL,

İkinci belediyeye        750.000 TL,

Üçüncü belediyeye     500.000 TL’dir.

 • YARIŞMA TAKVİMİ

Aşağıda yer alan tarihlere uygun olarak yarışma sonuçlandırılacaktır.

1. Aşama Fikir Projesi Teslim:                                   30 Nisan 2021

1. Aşama Sonuç İlanı ve Ödüllendirme:                    Mayıs 2021

1. Aşama Ödüllerinin Takdimi :                                  Haziran 2021

2. Aşama Proje Uygulama Bilgisi Teslim:                 Ekim 2021

2. Aşama Sonuç İlanı:                                                  Kasım 2021

2. Aşama Ödüllerinin Takdimi:                                  Aralık 2021

Başvurular, “tabela.tbb.gov.tr” adresli internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek olup bu sayfa üzerinde başvuru tamamlandıktan sonra verilen kod belediye tarafından resmi yazı ile Türkiye Belediyeler Birliği’ne iletilmelidir.

Bir belediyenin yalnızca bir proje önerisi ödül alabilir.

Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

 • UYGUNLUK

Yarışmaya bütün belediyeler katılım sağlayabilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Başvurular, aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirme, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belirlenen jüri tarafından gerçekleştirilecektir.

Yarışmacılar, fikirlerinin uygulanması hususunda yarışmanın nasıl fayda sağlayacağını da belirtmelidir.

Kent estetiğine uygun tabelaların etik ilkelere uygun olmak zorundadır.

             Kriter                                    Ağırlık

 • Yenilikçilik                                  % 25
 • Etki                                               % 25
 • Sürdürülebilirlik                           % 30
 • Yaygınlaştırabilirlik                     % 20

Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır.

 • BELGELER

Zorunlu belgeler; belediye başkan onaylı resmi başvuru yazısı, proje başvuru formu (doldurulmuş halde), belediye başkanı tarafından imzalanmış taahhütname belgesidir.

Ödül kazanan belediyeler ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacaktır. Protokol hükümleri; ödül olarak verilecek paranın belediye hesaplarına kaydedileceğine, proje kapsamında kullanılacağına ve hakedişler karşılığında ödeneceğine dair hükümler içerecektir.

Proje başvuru formu ve taahhütname örneği, tabela.tbb.gov.tr internet adresinden edilebilir. Ödül kazanan belediyelere protokol metni ayrıca gönderilecektir.

 • SÜREÇ
 • Birinci aşama

Belediyeler tarafından iletilen bilgilerin detaylı olarak incelenmesi, yarışma kapsamına giren fikir sahibi belediyelere ilk aşama ödüllerin verilmesi aşamasıdır.

Jüri her başvuruyu yarışmanın kapsamı, yenilik, etki, sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırabilirlik kriterlerini esas alarak değerlendirecektir.

Katılımcılara sonuçlara ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

 • İkinci aşama

Proje fikirlerinin uygulamaya geçirilmesi, başarılı bulunan proje uygulamalarının tespit edilmesi ve ödüllendirilmesi aşamasıdır.

Yarışma kapsamında ilk aşamaya başvuran proje fikirleri ödül alıp almadığına bakılmaksızın ikinci aşamaya da başvurabilir.

Başvuru dosyasında proje kapsamında yapılan harcamalar, varsa düzenlenen etkinlikler veya yatırımlar hakkında bilgi verilir. Doğrudan saha uygulaması yapılan iş kalemlerinde görsel (fotoğraf ve/veya video) bilgi verilmesi gereklidir.

Gerekli görülen hallerde TBB uygulamayı yerinde ziyaret edebilir.

Puanlamaya göre en başarılı 3 proje ödüllendirilecektir.

 • DİĞER HUSUSLAR
 • Ödeme işlemleri

Ödeme, ödüllendirmeyi hak kazanan belediye ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılacak protokole göre gerçekleştirilecektir.

 • Kullanım Hakkı

Yarışmaya başvurmakla, bütün katılımcılar projelerin diğer belediyelerde yaygınlaştırılması için Türkiye Belediyeler Birliği’nin tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermiş sayılır.

 • Etik Kuralları

Yarışmaya ilişkin her türlü faaliyet, etik ilkelere, yönetmeliklere, standartlara ve hukuka uygun olarak yürütülecektir.

 • Güvenlik

Teslim edilen projelerin güvenliği Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sağlanacaktır.

 • İdari Yaptırımlar

Yanlış beyanda bulunulması ve bu şartnameye aykırılık halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 • İLETİŞİM

Ayrıntılı bilgi ve protokol tam metni için “tabela.tbb.gov.tr” adresli internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Başvurular hakkında sorularınızı tabela@tbb.gov.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.